Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

9021 Obudowa teleskopowa ze wskaźnikiem otwarcia

Opis produktu

Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem, możliwość dopasowania do terenu w podanym zakresie. Wrzeciono stanowi pręt ciasno dopasowany do kwadratowego profilu (pręt i profil ocynkowany) Kaptur trzpienia wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7. Sprzęgło z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 mocowane na trzpieniu armatury za pomocą zawleczki Korpus wskaźnika w całości wykonany z polietylenu PE. Graficzne oznaczenie położenia wskaźnika poprzez znaki ustalające. Rura osłonowa i kielich wykonane z polietylenu PE Kielich obudowy chroni trzpień armatury przed zanieczyszczeniami które występują w ziemi. Wszystkie częsci wskaźnika wykonane z elementów niekorodujących Maksymalna liczba obrotów: dla dymensji do DN200 - 49 obrotów powyżej DN200 - 121 obrotów.

Zastosowanie

Wskaźnik otwarcia jako element określający położenie zespołu zamykającego armaturę. Łatwe i trwałe przedłużenie trzpienia armatury w sposób ruchomy. Sterowanie armaturą w zabudowie podziemnej.

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 9021