Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

2006 Zasuwa nożowa do zabudowy podziemnej

Opis produktu

Przedstawiamy zasuwę nożową do zabudowy podziemnej w różnych wariantach:

 

 • z trzpieniem niewznoszącym lub wznoszącym,
 • z przekładnią równoległą,
 • z deflektorem,
 • lub z napędem elektrycznym.

Zastosowanie

Prezentowanie urządzenie stosuje się do płynnych i sypkich mediów, typu: Ścieki, Woda pitna, woda przemysłowa, Przemysł chemiczny, Przemysł papierniczy oraz inne płyny obojętne chemicznie. Ciśnienie robocze do 1.0 MPa oraz zakresie temperatury nieprzekraczającej +70°C.

Montaż

Zasuwa może być montowana w dowolnej pozycji, jednakże zaleca się pozycję od poziomej do pionowej.

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 2006
DTR-2006