Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

3250 Nawiertka do rur PE i PVC

Opis produtku

Nawiertka wodociągowa 3250 do rur miękkich PE i PVC wyprodukowane z żeliwa sferoidalnego przystosowana jest do montażu na istniejących już instalacjach. Poddawana jest próbie szczelności, gdzie badana jest szczelność zewnętrzna korpusu, zamknięcia i skuteczność uszczelniania po zaciśnięciu na rurze. Wszystkie powierzchnie z żeliwa zabezpieczone są farbą epoksydową odporną na korozję. Średnica nawiercania 38 mm, wydłużony nóż ze stali nierdzewnej. Śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni.

Zastosowanie

Instalacje wodociągowe wody pitnej oraz innych płynów obojętnych chemicznie realizowane rurami polietylenowymi PE lub z polichlorku winylu PVC o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa w zakresie temperatur do +70°C. Mogą być używane w instalacjach nadziemnych i podziemnych na rurociągach ułożonych poziomo lub pionowo jako armatura przyłączeniowa.

Montaż

Zawór można montować na rurociągu w pozycji poziomej lub pionowej.

Materiały do pobrania:

DTR-3250
Karta katalogowa 3250