Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

3218 Zestaw przyłączeniowy do rur twardych

Opis produktu

Zestaw przyłączeniowy 3218 przystosowany jest do łączenia rur twardych prowadzących od sieci wodociągowej do budynku. Każdy element wyprodukowany jest z materiałów odpornych na korozję. Korpus, klin i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15. Klin od zewnętrznej i wewnętrznej strony wulkanizowany na całej powierzchni. Opaska wykonana ze stali kwaso podobnej, korek uszczelniający z mosiądzu prasowanego, śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej wpuszczone, dodatkowo zabezpieczone masą zalewową. Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002.

Zastosowanie

W instalacjach wodociągowych, wody pitnej i innych płynach obojętnych chemicznie do odcinania przepływu o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa w zakresie temperatur do +70°.

Montaż

Możliwość montażu w zakresie od pozycji poziomej do pozycji pionowej. Poluzować nakrętki mocujące. Założyć opaskę na rurę. Zamontować do armatury i dokręcić nakrętki mocujące. Znakowanie zestawu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002.

Materiały do pobrania:

DTR-3218
Karta katalogowa 3218