Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Zawór zwrotny antyskażeniowy, kątowy Wejście 3/4” i 1”, wyjście ze złączką skręcaną do PE Rexuo DN25 i DN32 do przyłączy DN15 i DN20

Podstawowa Charakterystyka

 • Kurek kulowy za wodomierzem integrujący w sobie pięć podstawowych funkcji :
  - Dostarczanie wody do użytkownika i możliwość odcięcia przez niego wody w celu przeprowadzenia prac remontowych na wewnętrznej instalacji wody użytkowej.
  - Zabezpieczenie sieci przed cofnięciem wody zanieczyszczonej za pomocą zaworu zwrotnego antyskażeniowego zintegrowanego za kurkiem odcinającym.
  - Rozgałęzienie służące dla dostawcy wody podłączeniu dodatkowego wodomierza w celu weryfikacji poprawnego działania wodomierza uprzednio zainstalowanego, bez demontażu instalacji.
  - Rozgałęzienie umożliwiające odpowietrzenie instalacji.

 • Kurek kulowy pełnoprzelotowy, dwukierunkowy, kątowy, obracany za pomocą dźwigni motylkowej w trzech pozycjach o kąt 180°:
  - Ku dołowi : otwarty w kierunku abonenta i zamknięty na rozgałęzieniu.
  - Poziomo : zamknięty w kierunku abonenta i zamknięty na rozgałęzieniu.
  - Ku górze : zamknięty w kierunku abonenta i otwarty na rozgałęzieniu.

 • Zbudowany z materiałów nie wchodzących w reakcję z wodą pitną i nie reagujących elektrolitycznie nawet w środowisku agresywnym.

 • Demontaż wodomierza bez ingerencji w instalację dzięki pół-śrubunkowi.

 • Umieszczenie kuli pomiędzy uszczelnieniem z PTFE gwarantuje całkowitą szczelność.

 • Średnica nominalna zaworu zwrotnego jest większa od przyłącza w celu ograniczenia strat ciśnienia.

 • Złączka wyjściowa do rur tworzywowych : złączka zintegrowana skręcana do PE Rexuo.

 • Maksymalne ciśnienie robocze : 16 bar.


Korpus i akcesoria mosiądz wg EN 1982 / 12163 / 12164 / 12165 / 12168
Pół-śrubunek mosiądz wg EN 12168, gwint wewnętrzny wg ISO 228-1
Kula mosiądz niklowany chromowany wg EN 12164 / 12165
Uszczelnienie teflon PTFE
Dźwignia motylkowa stal nierdzewna AISI 304
Zawór zwrotny zawór antyskażeniowy wg EN 1717
Złączka Złączka skręcana, zaciskowa do PE Rexuo części mosiężne wg EN1982 / 12163 / 12164 / 12165 / 12168

Materiały do pobrania:

Katalog produktu