Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

8855 Hydrant nadziemny

Opis produktu

Hydrant nadziemny 8855 z pojedynczym zamknięciem z chwilą odcięcia pełnego przepływu zapewnia kompletne i samodzielne odwodnienie. Grzyb odcinająco zamykający całkowicie zwulkanizowany gumą EPDM. Gniazdo mosiężne napawane, korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego. Elementy wewnętrzne i zewnętrzne hydrantu wykonane są z materiału antykorozyjnego na bazie żywicy epoksydowej.

Zastosowanie

Przeznaczony do instalacji wodociągowej i p.pożarowej w celu poboru wody w zakresie temperatur do +50°. Stosowany na rurociągach ułożonych poziomo poniżej strefy zamarzania. Hydrant nadziemny typu 8855 wykorzystywany jest w celach gaśniczych oraz do napełniania pojazdów strażackich.

Montaż

W pozycji pionowej w rurociągach poziomych.