Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

8852 Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem

Opis produktu

Kolumna hydrantu 8852 monolityczna z żeliwa sferoidalnego DN80. Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem wyprodukowany z materiałów antykorozyjnych na bazie żeliwa epoksydowego. Zapewnia samosterujące i całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu. Hydrant podziemny 8852 wyposażony jest w specjalny korek uszczelniający, w całości odporny na środki dezynfekcyjne.

Zastosowanie

W każdego rodzaju instalacjach wodociągowych -p.pożarowych celem poboru wody. Gwarantuje skuteczny pobór wody bezpośrednio z sieci wodociągowej. Skuteczne i sprawne działanie potwierdzone testami. Próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 12266-1:2012 szczelność zamknięcia 1,1 x PN wytrzymałość korpusu 1,5 x PN.

Montaż

Zabudowuje się w pozycji pionowej w rurociągach poziomych.

 

Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002, PN-EN 14339. Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002.

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 8852 DN80-DN100
DTR-8852