Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

8851 Hydrant podziemny

Opis produktu

Hydrant podziemny 8851 umożliwia właściwy pobór wody bezpośrednio z sieci wodociągowej. Gwarantuje samoczynne i całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu. Korek zamykający wykonany z mosiądzu prasowanego, trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Elementy wewnętrzne i zewnętrzne z powłoki antykorozyjnej na bazie żywicy epoksydowej.

Zastosowanie

W instalacjach wodociągowych p.pożarowych celem poboru wody w zakresie temperatur do +50°. Służy do napełniania wody w wozach strażackich w celu gaszenia pożarów.

Montaż

Zabudowuje się w pozycji pionowej w rurociągach poziomych. Skrzynka hydrantowa nr kat.: 9502-PEHD-GJL Osłona odwadniacza hydrantu nr kat.: 8860.

 

Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002, PN-EN 14339

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 8851 DN80-DN100
DTR-8851