Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

8850 Hydrant podziemny pełnoprzelotowy z zasuwą płytową

Opis produktu

Hydrant podziemny 8850 to model pełnoprzelotowy z zasuwą płytową. Niezawodny w chwili całkowitego odcięcia przepływu, nóż zamykający wykonany ze stali nierdzewnej sprężynowej 1.4310. W całości pokryty powłoką antykorozyjną na bazie żywicy epoksydowej. Hydrant odporny na wszelkiego rodzaju środki dezynfekcyjne.

Zastosowanie

W instalacjach wodociągowych i p.pożarowych do czyszczenia, opróżniania i monitorowania rurociągu oraz poboru wody w zakresie temperatur do +50°. Hydrant stosowany jest do napełniania pojazdów strażackich oraz do poboru wody do gaszenia obiektów w sytuacjach zagrażających życiu człowieka.

Montaż

Zabudowuje się w pozycji pionowej w rurociągach poziomych.

 

Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002

Materiały do pobrania:

DTR-8850
Karta katalogowa 8850