Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

8700 Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem

Opis produktu

Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpiecza przed wypływem wody w przypadku złamania. Istnieje możliwość obrotu głowicy górnej o dowolny kąt. Hydrant charakteryzuje nowoczesna i solidna konstrukcja. W całości wykonany z materiałów odpornych na korozję. Hydrant wyposażony w kolano stopowe zapewniające łatwy montaż do sieci wodociągowej

Zastosowanie

W instalacjach wodociągowych, p. pożarowych celem poboru wody w zakresie temperatur do +50°C

Montaż

W pozycji pionowej w rurociągach poziomych.

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 8700