Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

8005 Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem

Opis produktu

Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium. Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem. Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM.Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl). Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16 Mozliwość naniesienia herbu miasta. Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A

Zastosowanie

Hydrant nadziemny 8005 z podwójnym zamknięciem wykorzystuje się w instalacjach wodociągowych i p.pożarowych celem poboru wody w zakresie temperatur do +50°. Korek uszczelniający zabezpieczony pierścieniem odpornym na wykręcanie. Korek wykonany z mosiądzu prasowanego, a część wewnętrzna i zewnętrzna hydrantu z materiałów odpornych na korozję. Całość odporna na środki dezynfekujące.

Montaż

Zabudowuje się w pozycji pionowej w rurociągach poziomych.

 

Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002

Materiały do pobrania:

DTR-8005
Karta katalogowa 8005 DN80