Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

8004 Hydrant nadziemny z pojedynczym zamknięciem

Opis produktu

Hydrant nadziemny z pojedynczym zamknięciem samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia. Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM. Kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku) Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5. Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl) Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP C.

Zastosowanie

W instalacjach wodociągowych -p.pożarowych celem poboru wody w zakresie temperatur do +50°. W przypadku odcięcia przepływu zapewnia samoczynne odwodnienie, w razie złamania zabezpiecza przed wypływem wody. Zewnętrzna i wewnętrzna część hydrantu wyprodukowana z najwyższej jakości materiałów odpornych na korozję. Hydrant głównie wykorzystywany do napełniania pojazdów strażackich do celów gaśniczych.

Montaż

Zabudowuje się w pozycji pionowej w rurociągach poziomych. W ofercie hydrant nadziemny z pojedynczym zamknięciem DN100 8004 i DN80 8004.