Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

8002 Hydrant ogrodowy mrozoodporny

Opis produktu

Elementy odcinająco-zamykające wykonane z mosiądzu. Materiały zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia przepływu. Hydrant ogrodowy odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl). Ciśnienie robocze PN10. zastosowanie nowoczesnych rozwiązań zapobiega rozmażaniu i umożliwia korzystanie z hydrantu zimą podczas mrozów.

Hydrant w dolnej części posiada odwadniacz, który po każdorazowym użyciu odprowadza wodę z kolumny czerpalnej do gruntu - warstwy odsączającej. Temperatura czynnika do 70°C.

Zastosowanie

W instalacjach wodociągowych na przydomowych ogródkach, działkach czy w systemach umożliwiających pobór wody zimą, np. do naśnieżania stoków narciarskich oraz wszędzie tam gdzie potrzebny jest dostęp do wody w miejscach oddalonych od posesji.Hydrant ogrodowy nie może być wykorzystany do systemów p. poż.

Montaż

Zabudowuje się w pozycji pionowej w rurociągach poziomych.

Materiały do pobrania:

DTR-8002
Karta katalogowa 8002