Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

8001 Zdrój uliczny

Opis produktu

Korpus zdroju wykonany z żeliwa, a elementy odcinająco-zamykające z mosiądzu. Rura czerpalna ocynkowana. Elementy zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone powłoką antykorozyjna na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009. Zdrój odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. • Ciśnienie robocze Pn16. Gwint przyłącza ¾” wg. PN-EN 10226-1:2006. Znakowanie zdroju odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002.

Zastosowanie

W instalacjach wodociągowych w celu poboru wody.

Montaż

Zabudowuje się w pozycji pionowej w rurociągach poziomych.

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 8001
DTR-8001