Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Czyszczak z zaworem hydraulicznym

Dane techniczne

Zakres zastosowania: oczyszczenie i płukanie instalacji do ścieków, wód przemysłowych, cieczy obojętnych chemicznie, wody pitnej

 • Ciśnienie robocze: 10 bar / 16 bar
 • Temperatura pracy: 0 - 70C
 • Maksymalna prędkość wody: 4 m/s
 • Maksymalny moment napędowy: zgodny ze średnicą
 • Przelot prosty bez gniazda
 • Wymagania przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-2

Materiały:

 • korpus, kołnierz - żeliwo szare EN-GJL 250 wg PN-EN 1561
 • żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563

Malowanie:

 • farba epoksydowa - proszkowa

Oznaczenie katalogowe

20.300.DN - GJL

21.300.DN - GJS