Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Nawiertka

Opis produktu

Nawiertka przeznaczona jest do wykonywania podłączeń instalacji domowych do sieci wodociągowej wykonanej z rur PVC bądź PE. Nawiercanie może odbywać się przy pracującym rurociągu.

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne: PN10.

Temperatura robocza: 0-40 ̊ C.

Ciśnienie robocze: (PFA): 10bar.

Ciśnienie dopuszczalne (PMA): 12bar.

Maksymalna prędkość wody: 3 m/s.

Maksymalny moment napędowy (MOT): 15Nm.

Maksymalny moment przy wycinaniu otworu: 50Nm.

Średnica frezu nawiertki wynosi 34 mm.

Maksymalna grubość rury, jaką można nawierci

wynosi 15mm.

Materiał:

żeliwo szare gat. EN-GJL-250 wg: PN-EN 1561:2000,

żeliwo sferoidalne, gat. EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563:2000,

Oznaczenie katalogowe

66.400.DN.dn - GJL

67.400.DN.dn - GJS