Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Hydrant podziemny typ M

Dane techniczne

Zakres stosowania: woda pitna lub ciecze nieagresywne, niezawierająca części stałych w celach przeciwpożarowych

Średnica nominalna DN: DN 100.

Ciśnienie nominalne: PN10/16

Ciśnienie robocze (PFA): 10/16 bar

Maksymalna prędkość wody: 4 m/s

Maksymalny moment napędowy (MOT): 250 Nm

Kierunek sterowania: zgodny z RWZ

Klasa szczelności, wg EN 12266-1:1999 kl. A

Klucz do hydrantów nadziemnych wg: PN-M-74085:1963

Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg: PN-EN 1092-2

Uszczelnienie trzpienia: pierścieniami typu- O-ring

Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, łożyskowany z gwintem walcowanym

Grzyb uszczelniający zawulkanizowany na całej powierzchni

Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją

Pełne otwarcie po 14 obrotach (początek otwarcia >4 obr.)

Samoczynne odwodnienie hydrantu z chwilą pełnego zamknięcia

Czas odwodnienia oraz współczynnik Kv zgodny z normą

Możliwość wymiany elementów hydrantu po zamknięciu zasuwy odcinającej bez konieczności demontażu hydrantu

Rodzaj powłoki: farba proszkowa (epoksydowa + poliestrowa) odporna na promieniowanie UV (RAL 5005 albo RAL 3020*)

Materiał odlewów: żeliwo sferoidalne, gatunek: EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563

Pojedyncze lub podwójne zamknięcie, wersja z kulą

Materiał korpusów:

żeliwo sferoidalne, gatunek: EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563

Kolumna:

Stalowa GJL (X-250)

Sferoidalna GJS (X-350)

Stalowa ocynkowana ogniowo (X- 450)

Stal nierdzewna (X-550)

Głębokość zabudowy (GZ):

GZ: 700 – L(długość) 510

GZ: 950 - L(długość) 750

GZ: 1200 - L(długość) 1000

GZ: 1450 - L(długość) 1250

GZ: 1700 - L(długość) 1500

GZ: 1950 - L(długość) 1750

GZ: 2200 - L(długość) 2000

GZ: 2450 - L(długość) 2250

GZ: 2700 - L(długość) 2500

GZ: 2950 - L(długość) 2750

Oznaczenie katalogowe

11.290.100.X.GZ.1

W zamówieniu należy podać numer katalogowy artykułu, numer kolumny X oraz głębokość zabudowy GZ np. 11.290.100.X.GZ.1

Produkty powiązane

Słupek do tabliczki (do zasuw i hydrantów)

Kolano stopowe DN100

Skrzynka do hydrantów

Materiały do pobrania:

Bochamet cennik
Cennik wyrobów