Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Hydrant podziemny podwójne zamknięcie

Dane techniczne

Zakres stosowania: woda pitna lub ciecze nieagresywne, niezawierająca części stałych w celach przeciwpożarowych

Średnica nominalna DN: DN 100.

Ciśnienie nominalne: PN10/16 bar

Ciśnienie robocze (PFA): 10/16 bar

Maksymalna prędkość wody: 3 m/s

Maksymalny moment napędowy (MOT): 250 Nm

Kierunek sterowania: zgodny z RWZ

Klasa szczelności, wg EN 12266-1:1999 kl. A

Klucz do hydrantów nadziemnych wg: PN-M-74085:1963

Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg: PN-EN 1092-2:1999

Uszczelnienie trzpienia: pierścieniami typu- O-ring

Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, łożyskowany z gwintem walcowanym

Grzyb uszczelniający zawulkanizowany na całej powierzchni

Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją

Pełne otwarcie po 9 obrotach (początek otwarcia >4 obr.)

Samoczynne odwodnienie hydrantu z chwilą pełnego zamknięcia

Wykonanie zgodne z PN-EN 14339:2005 TYP A

Czas odwodnienia oraz współczynnik Kv zgodny z normą

Możliwość podłączenia rury odwadniającej

Możliwość wymiany elementów hydrantu po zamknięciu zasuwy odcinającej bez konieczności demontażu hydrantu

Rodzaj powłoki: farba proszkowa (epoksydowa + poliestrowa) odporna na promieniowanie UV (RAL 5005 albo RAL 3020*)

Stojak hydrantowy 80 wg: PN-M-51154:1973

Podwójne zamknięcie: grzybek (podwójne zamknięcie tłoczkowe) lub kula

Materiał odlewów: żeliwo sferoidalne, gatunek: EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563

Materiał korpusów:

żeliwo sferoidalne, gatunek: EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563

Kolumna:

Stalowa GJL (X-250)

Sferoidalna GJS (X-350)

Stalowa ocynkowana ogniowo (X- 450)

Stal nierdzewna (X-550)

Głębokość zabudowy (GZ):

GZ: 1000 – L(długość)700

GZ: 1250 - L(długość)1000

GZ: 1500 - L(długość)1250

GZ: 1800 - L(długość)1550

Oznaczenie katalogowe

35.100.X.GZ.2

W zamówieniu należy podanumer katalogowy artykułu, numer kolumny X oraz głębokość zabudowy GZ np. 35.100.250.1250.2

Powiązane produkty

Słupek do tabliczki (do zasuw i hydrantów)

Kolano stopowe DN100

Skrzynka do hydrantów

Materiały do pobrania:

Bohamet cennik
Cennik wyrobów