Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Hydrant nadziemny pojedyncze zamknięcie GJS

Dane techniczne

Zakres stosowania: woda pitna lub ciecze nieagresywne, niezawierające części stałych w celach przeciwpożarowych.

Ciśnienie nominalne: 10/16 bar

Ciśnienie robocze (PFA): 10/16 bar

Maksymalny moment napędowy (MOT): 250 Nm

Maksymalna prędkość wody: 4 m/s

Kierunek sterowania: zgodny z RWZ

Klasa szczelności: wg EN 12266 - 1 kl. A

Klucz do hydrantów nadziemnych: wg PN-M-74088

Pokrywy nasady 75B: wg DIN 14317

Uszczelnienie trzpienia: pierścieniami typu O-ring

Trzpień: wykonany ze stali nierdzewnej, łożyskowany z gwintem trapezowym walcowanym

Grzybek uszczelniający: zawulkanizowany na całej powierzchni

Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją

Pełne otwarcie: po 9 obrotach (początek otwarcia >4 obr.)

Wymagania przyłączeniowe kołnierzy: wg PN-EN 1092-2

Dodatkowe zamknięcie: elementy odcinające są całkowicie zawulkanizowane

Samoczynne odwodnienie: z chwilą pełnego zamknięcia

Wykonanie zgodne z: PN-EN 14384:2009 TYP A

Czas odwodnienia oraz współczynnik Kv: wg PN-EN 14384

Możliwość wymiany uszczelnienia: po zamknięciu zasuwy odcinającej bez konieczności demontażu hydrantu

Wydajność: 10 dm³/s przy 0,2 MPa

Rodzaj powłoki: farba proszkowa (epoksydowa + poliestrowa) odporna na promieniowanie UV (RAL 5005albo RAL 3020*)

Grubość powłoki antykorozyjnej: 80 (250*) μm

Materiał odlewów: żeliwo sferoidalne, gatunek: EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563

Materiał korpusów:

żeliwo sferoidalne, gatunek: EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563

Kolumna:

Stalowa GJL (X-250)

Sferoidalna GJS (X-350)

Stalowa ocynkowana ogniowo (X- 450)

Stal nierdzewna (X-550)

Głębokość zabudowy (GZ):

GZ: 1250 – L(długość)1900

GZ: 1500 - L(długość)2150

GZ: 1800 - L(długość)2450

Oznaczenie katalogowe

11.080.X.GZ.1

W zamówieniu należy podać numer katalogowy artykułu, numer kolumny X oraz głębokość zabudowy GZ np. 11.080.250.1250.1

Produkty powiązane

Kolano stopowe N DN80