Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Klapa burzowa typ TKB

Opis produktu

TKB to klapa burzowa zaprojektowana z przeznaczeniem dla instalacji i kanalizacyjnych i obiektach melioracyjnych. Do montażu jako grawitacyjne urządzenie końcowe lub sieciowe, skutecznie zabezpiecza instalacje przed cofnięciem medium. Klapa burzowa do montowania na wylotach z kanalizacji oraz przepustów kanałowych o zmiennym poziomie ich zwierciadła. Klapa otwiera się samoczynnie pod wpływem różnicy ciśnień, które napiera na klapę od strony instalacji, a zamyka się w momencie większego ciśnienia od strony spustowej. Przez odpowiednie wyważenie lub w wykonaniu z przeciw wagą TKB-BA nie utrudnia odpływu medium z instalacji. TKB wykonane są ze stali węglowej pokrytej powłoką antykorozyjną lub w wykonaniu specjalnym ze stali nierdzewnej. Dodatkowe informacje dostępne są w karcie TKB – ds, które można pobrać poniżej. Jednocześnie zachęcamy do konsultacji z lokalnymi przedstawicielami lub bezpośrednio z naszym działem handlowym w celu uzyskania dalszych informacji.

Wielkości DN150-DN1600
Przyłącze PN6, PN10
Wykonanie Kołnierzowe
Korpus Stal węglowa, Stal nierdzewna

 

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa TKB