Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Zastawka rurowa typ TZR

Opis produktu

Zastawka rurowo-kołnierzowa TZR przeznaczona jest do odcinania napływu ścieków w oczyszczalniach i przepompowniach. Stosowana jest do montażu na ścianie, na wylocie kanałów o przekroju okrągłym. obustronnie szczelna Wykonana standardowo ze stali kwasoodpornej i olejo-chemoodpornym uszczelnieniem zawieradła. Przystosowana do montażu na ścianie zbiornika lub na króćcu, może być wyposażona w dowolnej długości trzpień przedłużający, kolumnę wsporczą napędu Uniwersalny zespół przyłączeniowy organu napędowego zastawki umożliwia łatwą aplikację dowolnego napędu bez dodatkowych czynności. Dodatkowe informacje dostępne są w karcie TZR – ds, które można pobrać poniżej. Jednocześnie zachęcamy do konsultacji z lokalnymi przedstawicielami lub bezpośrednio z naszym działem handlowym w celu uzyskania dalszych informacji.

Wielkości DN200-DN1500
Korpus Stal kwasoodporna

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa TZR