Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Zastawka kanałowa typ TZK

Opis produktu

Zastawka kanałowa TZK służy do regulacji przepływu i częściowego lub całkowitego zatrzymania ścieków w kanałach o przekroju prostokątnym. Mogą być montowane w uprzednio przygotowanych wnękach kanału poprzez ich zabetonowanie lub w świetle kanału za pomocą kątowników mocujących. W zależności od szerokości kanału, zastawki wykonywane są w wersji z jedną lub dwiema śrubami trapezowymi. Zastawki posiadają wydłużone śruby trapezowe, lub trzpienie przedłużające, montowane do kolumienek wsporczych dla kanałów ściekowych usytuowanych na dużych głębokościach, Rama zastawki wyposażona jest w uszczelnienia gumowe, profilowe. Uszczelnienie zastawki następuje poprzez najazdowy docisk zawieradła na profilowany sznur gumowy, standardowo wykonane ze stali kwasoodpornej. Uniwersalny zespół przyłączeniowy organu napędowego zastawki umożliwia łatwą aplikację dowolnego napędu bez dodatkowych czynności. Dodatkowe informacje dostępne są w karcie TZK – ds, które można pobrać poniżej. Jednocześnie zachęcamy do konsultacji z lokalnymi przedstawicielami lub bezpośrednio z naszym działem handlowym w celu uzyskania dalszych informacji.

Wielkości 300x300 – 2000x2500
Korpus Stal kwasoodporna

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa TZK