Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Przepustnica typ TCD

Opis produktu

TCD to przepustnica z możliwością stosowania jako armatura regulacyjna lub odcinająca, charakteryzująca się szerokim zakresem zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, z przeznaczeniem w instalacjach gdzie czynnikiem roboczym jest medium o wysokim ciśnieniu i temperaturze. Z możliwością kontroli przepływającego medium w rurociągu, regulacja przepływu następuje za pomocą zmiany kąta położenia dysku w zakresie 0÷90 stopni. Wielowarstwowe uszczelnienie wałka o przekroju podwójnej litery U zapewnia samoczynne regulowanie uszczelnienia w obydwu kierunkach spełnia funkcję dwóch pojedynczych o-ringów. Przepustnica z dyskiem z mocowaniem podwójnie mimośrodowo oś obrotu dysku jest przesunięta zarówno z płaszczyzny uszczelnienia jak i z osi przepływu. Uniwersalny zespół przyłączeniowy organu napędowego przepustnicy umożliwia łatwą aplikację dowolnego napędu bez dodatkowych czynności. Dodatkowe informacje dostępne są w karcie TCD – ds, które można pobrać poniżej. Jednocześnie zachęcamy do konsultacji z lokalnymi przedstawicielami lub bezpośrednio z naszym działem handlowym w celu uzyskania dalszych informacji.

Wielkości DN50-DN400
Przyłącze PN6, PN10, PN16
PS do 5.0 MPa
Wykonanie Wafer, Lug
Korpus Staliwo węglowe, Staliwo kwasoodporne

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa TCD