Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Zawór przeponowy typ RBC

Opis produktu

Zawór membranowy RBC zaprojektowany aby rozwiązać problem z regulacją przepływu bardzo ciernych i agresywnych mediów z przeznaczeniem w przemyśle celulozowo papierniczym, stacjach przesyłowych materiałów sypkich i w górnictwie. Korpus wykonany z podwyższonej wytrzymałości żeliwa sferoidalnego i membranowy rękaw wykonany z wysokiej jakości elastomeru pozbawiony przestrzeni martwych uniemożliwia zaleganie jakichkolwiek części stałych. Prostota zaworu pozwala na niskie koszty eksploatacji i długą bezawaryjną pracę. Pneumatyczny organ napędowy zaworu z przyłączem gwintowanym na ¼” umożliwia szybkie i skuteczne odcięcie medium. Dodatkowe informacje dostępne są w karcie RBC – ds, które można pobrać poniżej. Jednocześnie zachęcamy do konsultacji z lokalnymi przedstawicielami lub bezpośrednio z naszym działem handlowym w celu uzyskania dalszych informacji.

Wielkości DN15-DN350
Przyłącze PN10
PS do 1.0 MPa
Wykonanie Kołnierzowe
Korpus EPDM, NBR, SBR

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa RBC