Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Zasuwa nożowa typ TSR

Opis produktu

TSR to zasuwa nożowa charakteryzująca się szerokim zakresem zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, stanowi propozycję dla górnictwa, sektora komunalnego, melioracyjnego a ponadto przemysłu celulozowo – papierniczego oraz metalurgicznego. Zapewnia swobodny transfer płynów oraz zawiesin nie przekraczających 5% koncentracji części stałych lub do 35% luźnych osadów kanalizacyjnych. Zasuwa TSR stanowi połączenie rozwiązań z dziedziny systemów uszczelnień stosowanych w zaworach, oraz rozwinięciem koncepcji z zakresu budowy zasuw nożowych. Dwuczęściowy korpus pozbawiony przestrzeni martwych uniemożliwia zaleganie części stałych wewnątrz zasuwy a wznoszący trzpień znacząco redukuje moment obrotowy niezbędny do manewrowania armaturą. TSR to połączenie zwartej budowy i funkcjonalności w zastosowaniu. Uniwersalny zespół przyłączeniowy organu napędowego zasuwy umożliwia łatwą aplikację dowolnego napędu bez dodatkowych czynności. Dodatkowe informacje dostępne są w karcie TSR – ds, które można pobrać poniżej. Jednocześnie zachęcamy do konsultacji z lokalnymi przedstawicielami lub bezpośrednio z naszym działem handlowym w celu uzyskania dalszych informacji.

Wielkości DN50-DN600
Przyłącze PN10
PS do 1.0 MPa
Wykonanie Wafer
Korpus Żeliwo szare

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa TSR