Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Zasuwa nożowa typ TDG

Opis produtku

TDG to zasuwa nożowa charakteryzująca się szerokim zakresem zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, opracowana z przeznaczeniem dla górnictwa, przemysłu metalurgicznego oraz stacji przesyłowych materiałów sypkich. Zapewnia swobodny transfer proszków i innych materiałów sypkich o zróżnicowanym stopniu skoncentrowania części stałych. Dwudzielny kadłub pozbawiony tzw. stref martwych uniemożliwia zaleganie części stałych wewnątrz zasuwy a gniazdo uszczelniające bez zagłębień w sposób pewny i niezawodny podlega samoistnemu oczyszczaniu poprzez przepływający czynnik, przy czym jednocześnie zapewnia dwukierunkową, pełną szczelność odcięcia dla wysokich ciśnień roboczych medium. Wielowarstwowy pakiet uszczelniający osadzony w ukształtowanej kieszeni dławicy zapewnia skuteczne uszczelnienie i długi okres bezobsługowej pracy. Zasuwa wyposażona w organ odcinający wykonany ze stali nierdzewnej w pewny i szybki sposób umożliwia odcięcie medium. Uniwersalny zespół przyłączeniowy organu napędowego zasuwy umożliwia łatwą aplikację dowolnego napędu bez dodatkowych czynności. Dodatkowe informacje dostępne są w karcie TDG – ds, które można pobrać poniżej. Jednocześnie zachęcamy do konsultacji z lokalnymi przedstawicielami lub bezpośrednio z naszym działem handlowym w celu uzyskania dalszych informacji.

Wielkości DN50-DN600
Przyłącze PN10, PN16
PS do 0.6 MPa
Wykonanie Wafer, Lug
Korpus Żeliwo szare

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa TDG