Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Zasuwa nożowa typ TAF

Opis produktu

 

TAF to zasuwa nożowa charakteryzująca się szerokim zakresem zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, będąca odpowiedzią na szczególne wymagania stawiane przez przemysł cukrowniczy, celulozowo - papierniczy oraz zakłady pozyskiwania i przeróbki asfaltu. Zapewnia swobodny transfer płynów oraz zawiesin przekraczających 5% koncentracji części stałych, lub do 35% luźnych osadów kanalizacyjnych. Korpus wyposażony w listwy zgarniające, kompozytową powłokę umieszczoną w świetle przelotu oraz dedykowany do konkretnych zastosowań profilowany organ odcinający wykonany ze stali nierdzewnej gwarantuje niezawodną pracę w szczególnych warunkach. Wielowarstwowy pakiet uszczelniający osadzony w kieszeni dławicy zapewnia skuteczne uszczelnienie oraz niezwykle długą żywotność i okres bezobsługowej pracy. TAF jest optymalnym połączeniem nowatorskich rozwiązań z zakresu systemów uszczelnień oraz rozwinięciem wiodących koncepcji z zakresu budowy zasuw nożowych. Uniwersalny zespół przyłączeniowy organu napędowego zasuwy umożliwia łatwą aplikację dowolnego napędu bez dodatkowych czynności. Dodatkowe informacje dostępne są w karcie TAF – ds, które można pobrać poniżej. Jednocześnie zachęcamy do konsultacji z lokalnymi przedstawicielami lub bezpośrednio z naszym działem handlowym w celu uzyskania dalszych informacji.

Wielkości DN50-DN600
Przyłącze PN6, PN10, PN16
PS do 0.6 MPa
Wykonanie Wafer, Lug
Korpus Żeliwo szare, Żeliwo sferoidalne

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa TAF