Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

ZDROJE KOLUMNOWE

Zastosowanie:

Woda przeznaczona do spożycia

Dopuszczenie:

Państwowy Zakład Higieny

Cechy konstrukcyjne:

 • Konstrukcja zdroju wykonana na bazie stali nierdzewnej.
 • Elementy kontaktujące się z wodą wykonane z materiałów odpornych na korozję.
 • Przyłącze do sieci wodociągowej 1/2".
 • Wylot wody w zdroju wyregulowany jest za pomocą reduktora ciśnienia.
 • Wylewka uruchamiana mechanicznie przez naciśnięcie zaworu.
 • Wymiary wysokość całkowita 1000mm (do miski 975mm) , kolumna 150mm x 150mm

Materiały do pobrania:

Katalog produktu: ZDROJE KOLUMNOWE