Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

HYDRANT NADZIEMNY DN100 PN10 - TYP A

Przeznaczenie:

Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych max. 40°C.

Dopuszczenia:

Państwowy Zakład Higieny Warszawa. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefów koło Warszawy Świadectwo dopuszczenia Certyfikat CE.

Materiały i istotne cechy konstrukcyjne:

 • Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową o grubości powłoki 250μm odporną na przebicie 3 kV i promieniowanie UV.
 • Korpus górny, korpus nasady czołowej i komora zaworowa wykonane z żeliwa szarego gat. GJL250, kolumna wg tabeli, trzpień ze stali nierdzewnej
 • Tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM lub NBR o twardości 70O Sh
 • Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym.
 • Nasady i pokrywy nasad hydrantu wykonane ze stopu aluminium.
 • Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą
 • Odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu