Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

HYDRANT NADZIEMNY Z SYSTEMEM MONITORINGU POBORU WODY DN80 PN10 TYP A

Zastosowanie:

Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych max. 40°C.

Dopuszczenie:

Państwowy Zakład Higieny Warszawa. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefów koło Warszawy. Świadectwo dopuszczenia Certyfikat CE.

Dane techniczne:

Wymagania użytkowe oraz badania sprawdzające wg PN-EN 14384 i PN-EN 1074-6. Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2. Maksymalny moment zamknięcia MOT 105 Nm. Ciśnienie robocze PN10. Współczynnik Kv min. 140. Ilośc obrotów do początku otwarcia 3. Ilość obrotów do pełnego otwarcia 9. Nominalna wydajność hydrantu 10dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863.

Cechy konstrukcyjne:

 • Korpus górny i komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7, kolumna wg tabeli, trzpień ze stali nierdzewnej.
 • Tłok hydrantu z żeliwa steroidalnego GJS - 500 - 7 nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70° Sh.
 • Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym.
 • Nasady z aluminium
 • Pokrywy nasad hydrantu wykonane ze stopu aluminium lub żeliwa.
 • Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą.
 • Odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.
 • Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową o grubości powłoki min. 250μm odporną na przebicie 3 kV i promieniowanie UV.

Informacje dotyczące modułu:

 • Śledzenie elementów ruchomych hydrantu w trybie ciągłym.
 • Czujnik zdjęcia pokrywy modułu z hy
 • Cykliczna kontrola sprawności systemu
 • Alarmy i komunikaty wysyłane w oparciu o sieć komórkową GSM
 • Instrukcja obsługi modułu monitorującego w zestawie.