Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

NAWIERTKA WODOCIĄGOWA NWZ/PE PN16 DO RUR PVC I PE

Zastosowanie

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Dopuszczenie

Państwowy Zakład Higieny Warszawa

Dane techniczne

Ciśnienie robocze PN16.

Temp. max. 40°C.

Przyłącze gwintowe wg PN-EN 228-1.

Wymagania i badania wg PN-EN 1074 - 1 i 2

Cechy konstrukcyjne

Nawiercanie pod ciśnieniem z użyciem aparatu nawiercającego.

Stopa i obejma w całości wyłożona wykładziną gumową.

Stopa zintegrowana z zasuwą nr kat. 2630, 2640.

Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo epoksydową RAL 5005 o grubości 250μm i odporności na przebicie 3kV.

Materiały do pobrania:

Katalog produktu NWZ/PE PN16