Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

2250 Zasuwa kołnierzowa ze wskaźnikiem otwarcia

Opis produktu

Zasuwa kołnierzowa ze wskaźnikiem otwarcia korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 450-1. Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia. Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5, ANSI/AWWA C550.

Zastosowanie

W instalacjach wodociągowych, przemysłowych, ppoż. o temperaturze od 0˚C to +100˚C

Materiały do pobrania:

2250