Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

2931, 2932 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa GAZ z napędem

Opis produktu

Wersje wykonania:

Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 350-22-LT dla temp. -30°C.

Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej

 

Zasuwa wyposażona w:

Napęd elektryczny wieloobrotowy w wykonaniu przeciwwybuchowym EX,

Napęd pneumatyczny

Zastosowanie

Sieci gazu ziemnego o ciśnieniu roboczym do 1.6MPa i zakresie temperatur od -20°C do +60°C