Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

2314 Zasuwa miękkouszczelniona z króćcami stalowymi do sieci gazowych

Opis produktu

Wersje wykonania:

 

 • Dla temperatury -30°C
 • Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej
 • Pod napęd
 • Z napędem elektrycznym lub pneumatycznym
 • z czujnikiem indukcyjnym lub elektromechanicznym
 • Ze wskaźnikiem otwarcia
 • W osłonie protegolu

Zastosowanie

Sieci gazu ziemnego o średnim ciśnieniu roboczym do 1.6 MPa i zakresie temperatur od -20°C do +60°C.

Montaż

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej.

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 2314
DTR-2314