Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

2312 Zasuwa miękkouszczelniona z króćcami PE do sieci gazowych

Opis produktu

Korpus, pokrywa i klin zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15. Istnieje możliwość wymiany o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy.

 

Wersje wykonania:

 

 • Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej
 • Króćce przystosowane dla rur PE 100 SDR17
 • W osłonie protegolu.

Zastosowanie

Sieci gazu ziemnego o średnim ciśnieniu roboczym i zakresie temperatur do +20°C

Montaż

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej.

Materiały do pobrania:

DTR-2312
Karta katalogowa 2312