Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa do sieci gazowych 2302-2311

Opis produktu

Wersje wykonania:

 

 • Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 350-22-LT dla temp. -30oC.
 • Z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.
 • Z czujnikami indukcyjnymi lub elektromechanicznymi.
 • Ze wskaźnikiem otwarcia.

Zastosowanie

Sieci gazu ziemnego o średnim ciśnieniu roboczym i zakresie temperatur od -20°C do +60°C (na żądanie dla temp. -30°C korpusy z żeliwa w gatunku EN-GJS-350-22-LT).

Montaż

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej. W razie mechanicznego uszkodzenia produktu nie instalować na rurociągu!