Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

9332 Opaska naprawcza GAZ

Opis produktu

Korpus i zamek opaski naprawczej wykonane ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:2014. W opasce zastosowano uszczelnienie z gumy NBR, ryflowane, w postaci płaszcza na całej powierzchni uszczelniającej. Zastosowano połączenie elementów poprzez ciągłość spawów wykonanych w osłonie argonowej. Śruby, szpilki zamykające opaskę na zamku przyspawane zostały na całej długości przylegania do płaszcza blachy, pokryte warstwą teflonu. W ofercie opaski dla różnych średnic.

 

Przy zamówieniu zaleca się podać średnicę zewnętrzną rury.

Zastosowanie

Do usuwania awarii na rurociągach sieci gazu ziemnego o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa do dymensji DN200 oraz 1.0 MPa od dymensji DN225 zakresie temperatur od -20°C do +60°C.

Montaż

Możliwość montażu w dowolnej pozycji.

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 9332