Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

9505, 9506, 9507, 9508, 9514 Skrzynki uliczne GAZ

Opis produkty

Skrzynki uliczne do przyłączy i do zasuw. Dostępne modele okrągłe i kwadratowe. Pokrywa została wykonana z żeliwa szarego, a korpus z tworzywa PEHD, dzięki czemu ma mały ciężar, nie wymaga konserwacji i nie koroduje, przez co zwiększa jego żywotność. Skrzynka odporna na obciążenia, a także na wysokie dodatnie i ujemne temperatury. W pokrywie zamontowano ucho do zaczepienia haka. Konstrukcja korpusu zapewnia stabilne osadzenie powierzchni.

Zastosowanie

Do osadzenia w terenie jako element osłaniający obudowę, możliwość operowania zaworami zabudowanymi w ziemi.

Montaż

Skrzynki uliczne należy montować bezpośrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej w zależności od warunków gruntowych. W celu zapewnienia prawidłowego montażu zalecane jest wykorzystanie płyt podkładowych pod skrzynki uliczne.