Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

9006 Obudowa stała GAZ

Opis produktu

Kaptur trzpienia obudowy stałej na gaz wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15. Rura osłonowa, kielich, kołnierz oraz podkładka oporowa, wykonane z polietylenu PE Pręt ocynkowany o profilu kwadratowym o boku min. 18mm. Wykonane z żeliwa sferoidalnego sprzęgło zostało zamocowane na na trzpieniu armatury za pomocą zawleczki Kielich obudowy chroni trzpień armatury przed występującymi w ziemi zanieczyszczeniami.

 

Istnieje możliwość skrócenia rury podczas montażu do powierzchni terenu.

Zastosowanie

Łatwe i trwałe przedłużenie trzpienia armatury w sposób sztywny. Sterowanie armaturą odbywa się w zabudowie podziemnej.

 

Wyrób wyposażony w wskaźnik otwarcia, klucz oraz skrzynkę uliczną.

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 9006