Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

7310 Filtr gazu kołnierzowy kątowy

Opis produktu

Korpus i pokrywa zostały wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 350-22-LT, zabezpieczone powłoką antykorozyjną na na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5. Pomiędzy pokrywą, a korpusem zastosowano o-ringowe uszczelnienie. Wkład filtra celulozowy. Naby w korpusie pod wywiercenie otworu na upust gazu (króćca odprężającego) i otworu pod manometr różnicowy na wejściu i wyjściu. Zastosowano szybkie otwieranie pokrywy - śruby imbusowe nierdzewne. Znakowanie filtra odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 117

Zastosowanie

Sieci gazu ziemnego o ciśnieniu roboczym do 1.6MPa i zakresie temperatur od -30°C do +60°C

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 7310
DTR-7310-7320