Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

1940, 1941 Słupek zraszający RETRO

Opis produktu

Słup wykonany z odlewów aluminiowych malowany proszkowo. Kolor: czarny mat lub inny na zamówienie. W kielich zamontowano 8 dysz zraszających skierowanych w każda stronę. 

Możliwość zamówienia Herbu Miasta.

Sterowanie ręczne - nr kat. 1940

Sterowanie automatyczne - nr kat. 1941

Zastosowanie

Do użytku w przestrzeniach otwartych np. w parkach, placach zabaw

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 1940-1941