Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

1850 Studnia wodomierzowa "KAJMA II" mrozoodporna

Opis produktu

Korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminującym siły wyporu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych.

Zastosowanie

Umożliwia odczyt wskazań wodomierza poza posesją z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarznięciem. Umieszczony na odpowiedniej wysokości zestaw wodomierzowy umożliwia montaż i demontaż z poziomu terenu. Studnia wyposażona w zawory odcinające grzybkowe skośne oraz zawór antyskażeniowy. Wszystkie elementy odporne na korozje.

Montaż

Przyłącza do sieci wodociągowej możliwością odczytu wskazań wodomierza poza posesją. Zalecany montaż w trawnikach lub chodnikach. W przypadku konieczności montażu w ciągach komunikacyjnych należy studnię montować pod włazem DN600 o odpowiedniej wytrzymałości.

Materiały do pobrania:

DTR-1850
Karta katalogowa 1850