Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

1740 Zdrój wody pitnej do montażu ściennego

Opis produktu

Korpus zdroju wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 - polerowany. Wylewka z chromowanego i polerowanego mosiądzu z zaworem otwórz-zamknij z kołnierzykiem zapewniającym odstęp od wypływu wody pitnej. Zawór z filtrem. Możliwość montażu wylewki z funkcją czasowego wypływu strumienia wody oraz wygrawerowanego logotypu techniką laserową.

Zastosowanie

Do użytku w pomieszczeniach budynków oraz na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw oraz innych terenach rekreacyjnych na wolnym powietrzu. Na okres zimowy w miejscach gdzie występują ujemne temperatury, zdroje należy zdemontować lub odpowiednio zabezpieczyć.

Materiały do pobrania:

DTR-1740
Karta katalogowa 1740-1740ZK