Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

1730 Zdrój wody pitnej, naścienny "Wawel"

Opis produktu

Zdrój wyprodukowany z kompozytu, odpornego na działanie warunków zewnętrznych. Zaokrąglone krawędzie obudowy zabezpieczające przed uderzeniem lub skaleczeniem. Współczesny, minimalistyczny design, będący odpowiedzią na oczekiwania konsumenta i wpisujący się w bieżące trendy panujące na rynku. Wylewka wykonana z chromowanego i polerowanego mosiądzu, odseparowany przycisk uruchamiający wypływ strumienia wody (funkcja otwórz-zamknij). Syfon i akcesoria wewnętrzne zabudowane, płyta zakrywająca zdrój od dołu chroni przed ingerencją osób niepowołanych. Możliwość montażu wylewki w dowolnym z rogów urządzenia. Możliwość montażu zaworu z czasowym wypływem wody lub wylewki typu otwórz-zamknij zintegrowanej z przyciskiem uruchamiającym, z kołnierzykiem zapewniającym odstęp od wypływu wody pitnej. Możliwość zastosowania innego niż standard (RAL5012) koloru wykonania korpusu - po konsultacji.

Zastosowanie

Konstrukcja zdroju jest odporna na działanie warunków atmosferycznych (w tym promieniowania UV) dzięki czemu przystosowany jest do użytku zarówno w pomieszczeniach budynków typu szkoły, biura, urzędy, jak i do przestrzeni otwartych. Strumień wypływu wody umożliwia napełnienie bidonu.

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 1730