Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

2002, 2111 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa

Opis produktu

Zasuwa miękkouszczelniona 2002, 2111 kołnierzowa w całości wykonana jest z żeliwa sferoidalnego. Klin wulkanizowany jest na całej powierzchni gumą, nakrętki wymienne wykonane są z mosiądzu prasowanego. Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz, Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074. Dostępne są następujące warianty zasuw miękkouszczlnionych kołnierzowych:

 • DN32 - 350
 • DN400 - 600
 • DN700 - 1000
 • DN40 - 350 PN25
 • DN400 - 500 PN25
 • z by-passem DN400 - 600

Zastosowanie

W instalacjach wodociągowych i innych płynach obojętnych chemicznie do odcinania przepływu zwłaszcza do wody pitnej, oraz do ścieków sanitarnych i instalacji przemysłowych w zakresie temperatur do +70°C. Mogą być używane w instalacjach nadziemnych i podziemnych, zasadniczo w rurociągach ułożonych poziomo.

Montaż

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej.