Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

1300 Zawór antyskażeniowy typ EA

Opis produktu

Korpus kołnierzowy został wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 (DN50-DN200) z mosiądzu metodą kucia (DN15-DN50) i zabezpieczony powłoką antykorozyjną na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009. Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. Wewnętrzne elementy zaworów wykonano z materiałów nie korodujących - stworzonych do przepływów zwrotnych. Zawory antyskażeniowe zwrotne typu EA nie generują uderzeń hydraulicznych i zapewniają szczelność przy wysokim i niskim ciśnieniu. Zastosowano zamknięcie grzybkowe zamykane sprężyną. Zgodność wyrobu z PN-EN 1717:2007, PN-EN 12729:2005.

Zastosowanie

Zawory zwrotne wody stosowane są w instalacjach wodociągowych do zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci spowodowanym przez przepływ zwrotny zgodnie z normą PN-EN 1717. Charakteryzuje się szczelnością zarówno przy niskim jak i wysokim współczynniku ciśnienia.

Montaż

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej.