Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

1101, 1106 Zawór przelotowy mosiężny prosty lub skośny

Opis produktu

Zawór przelotowy mosiężny dostępny w dwóch wersjach wykonania prosty i skośny. Mosiężna głowica i korpus nie ulegają korozji. Zawory wyposażone są w trwałe grzybkowe zamknięcie - EPDM / gniazdo mosiężne. Zastosowanie zaworów skośnych zapewnia zwiększony przepływ. Prosty demontaż głowicy. Zawory przelotowe są znacznie trwalsze w porównaniu z zaworami kulowymi.

W ofercie także konsola do wodomierza z zaworami prostymi i skośnymi. Konsola umożliwia zainstalowanie wodomierza na przyłączu wodociągowym zgodnie z obowiązującymi normami i wyposażona w zawór antyskażeniowy. Konsola jest zabezpieczona przed korozją za pomocą powłoki epoksydowej.

Zastosowanie

W instalacjach wodociągowych, wody pitnej o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa w zakresie temperatur do +70° C.

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 1026-1027-1101-1106