Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

9501, 9502, 9503, 9504, 9509 Skrzynki uliczne WODA do zasuw, hydrantów i nawiertek

Opis produktu

Skrzynki uliczne do hydrantów, zasuw i nawiertek. W ofercie także skrzynka uliczna do zasuw z regulacją wysokości korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego. Pokrywy wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego. W pokrywie ucho do zaczepienia haka zabezpieczone - lakierem bitumicznym.

Zastosowanie

Umożliwia operowanie zaworami zabudowanymi w ziemi. Rurociągi wodne, gazowe, energetyczne, odwierty przyłącza domowe, hydranty.

Montaż

Skrzynki uliczne należy montować bezpośrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej w zależności od warunków gruntowych. W celu zapewnienia prawidłowego montażu zalecane jest wykorzystanie płyt podkładowych pod skrzynki uliczne.